Fosfor


Ti lahir nepi ka mulang
Agnis Silmi

Description: images.jpgAllah SWT nyiptakeun manusa ku sagenap kasampurnaan jeung  ku warna-warni hirup tina bingkai kaleuwihan jeung kakurangan ,duanana kanggo  nguji saha diantara manusa anu bisa bersyukur. Saalus-alusna manusa nyaeta manusa anu bermafaat kanggo batur, kutipan eta teu asing ku urang di dengerkeun, ayeuna nu kedah di taroskeun , atos teu acan urang berguna kanggo batur? Pami teu acan , ayeuna waktosna kanggo ngabenerkeun diri sorangan.
Tina  kodratnya manusa teh nyaeta  makhluk sosial ,salain eta manusa dibere akal pikiran nu leuwih ku Allah  anu berkembang  sarta bisa barkembang beda jeung makhuk sejena .Misalna urang asalna orok, tapi lila lila urang barkambang ku bantuan batur nyaeta indung urang. Dina hubungan  makhluk sosial, manusia  hidup babarengan  jeung manusa laina . Dorongan ti  sejak lahir bakal terus  ngabuat manusa teh nampakeun bisa bermasyarakat.Urang sadayana apal ti sajak lahir urang merlukeun batur, kitu oge nepi urang  mulang ka gusti Allah,  Manusa disebutkeun sabagai makhluk sosial oge kusabab  dina diri soranngana aya dorongan  jeung  kabutuhan kanggo berhubungan jeung batur, manusa moal  bisa hirup sabagai manusia lamun  teu hirup di tengah-tengah manusia.
Tanpa bantuan manusia laina, manusia moal  mungkin bisa jalan  tegak. Ku  bantuan batur, manusa bisa ngagunakeun  tangan, bisa ngobrol, jeung  bisa nu sejena.
Bisa disimpulkeunn manusa disebut makhluk sosial,kusabab loba alasana diantarana nyaeta:
a. Parilaku manusia ngaharapkeun  panilaian ti batur.Contona lamun urang salah,batur bisa ngabantu urang ngabenerkeun kasalahan eta, atawa sabalikna.
b. Manusa butuh  kabutuhan kanggo  berhubungan jeung batur. Misalna di saat jalema eta kasusahan boh dina moral atawa materil, ku urang bantu tapi kudu didasaran ku hate anu ikhlas karena Allah lain ku hayang di puji ku sasamana.
Pami urang sadaya hayang jadi makhluk sosial nu alus, urang kudu bisa mulai ti mulai diri sorangan ameh jadi kabiasaan tuluy terapkeun kabiasaan anu alus di masyarakat.
Wassalamualaikum wr wb

Categories:

Leave a Reply